زیباترین متون کوتاه ادبی

فرازی از دست نوشته های من.....

بای بای


سلام آخر:


من از این دنیا آموختم که گاه برای بودن باید گریخت و گاه برای رفتن باید ماند .........


شاید خیلی زودتر باید به این باور می رسیدم که همه کار دنیا بر عکس است..


+ نوشته شده در  دوشنبه ششم آذر ۱۳۹۱ساعت 16:23  توسط فاطمه  |